> Klauzule informacyjne

I. KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

W OŚRODKU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
DZIECI I MŁODZIEŻY „EUREKA” J. MINKIEWICZ, A. WĘGLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OŚRODEK PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY „EUREKA” J. MINKIEWICZ,
A. WĘGLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wesołej 17/1;

2) dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
dr Justyna Kulikowska-Kulesza;
kontakt pod adresem e-mail: jkulikowska@marekwia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA” J. Minkiewicz, A. Węglińska Sp.j. świadczeń zdrowotnych i terapeutycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b oraz d;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne upoważnione osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest Pani/Pana dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych, tj. Ośrodka Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA” J. Minkiewicz, A. Węglińska Sp. j.;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych lub terapeutycznych;

10) dane nie są poddane profilowaniu.

………………………………………………………………………………………………………………………….……

II. KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób upoważnionych do dokumentacji medycznej

W OŚRODKU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
DZIECI I MŁODZIEŻY „EUREKA”
J. MINKIEWICZ, A. WĘGLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OŚRODEK PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY „EUREKA” J. MINKIEWICZ,
A. WĘGLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wesołej 17/1;

2) dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
dr Justyna Kulikowska-Kulesza;
kontakt pod adresem e-mail: jkulikowska@marekwia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA” J. Minkiewicz, A. Węglińska Sp.j. świadczeń zdrowotnych i terapeutycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne upoważnione osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych, tj. Ośrodka Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA”
J. Minkiewicz, A. Węglińska Sp. j.
;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez osobę upoważniającą do udostępniania dokumentacji medycznej oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta

10) dane nie są poddane profilowaniu. an>

W OŚRODKU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
DZIECI I MŁODZIEŻY „EUREKA”

J. MINKIEWICZ, A. WĘGLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OŚRODEK PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY „EUREKA” J. MINKIEWICZ,
A. WĘGLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wesołej 17/1;

2) dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
dr Justyna Kulikowska-Kulesza;
kontakt pod adresem e-mail: jkulikowska@marekwia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA” J. Minkiewicz, A. Węglińska Sp.j. świadczeń zdrowotnych i terapeutycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne upoważnione osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych, tj. Ośrodka Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA”
J. Minkiewicz, A. Węglińska Sp. j.
;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez osobę upoważniającą do udostępniania dokumentacji medycznej oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta

10) dane nie są poddane profilowaniu.

9) Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez osobę upoważniającą do udostępniania dokumentacji medycznej oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta

© DTP Serwis