> Aktualności

W ośrodku trwa nabór do odpłatnych zajęć :.

  • zajęcia grupowe dla dzieci o charakterze   Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji

■ PORADNIA

Rejestracja: osobista lub telefoniczna


 poniedziałek, wtorek, piątek: godz. 12.00- 16.00

środa, czwartek: godz. 12.00-20.00

tel.kom. +48 533 544 633

Poradnia jest objęta kontraktem z NFZ.

■ ODZIAŁ DZIENNY

1 – Oddział Dzienny zakontraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 18.00 dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. Oddział ma profil terapeutyczny, opiera się na grupowych formach terapii.

2 – Ośrodek Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego finansowany z dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, bezpłatny, przeznaczony dla osób do 18 r.ż. ze stałym meldunkiem w mieście Białystok. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 12.00. Główną działalnością oddziału jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz krótkoterminowe oddziaływania terapeutyczne o charakterze interwencyjnym. Dostępne są również jednorazowe konsultacje psychiatry dziecięcego i psychologa.

© DTP Serwis