> Aktualności

W OŚRODKU TRWA NABÓR DO ODPŁATNYCH ZAJĘĆ:


I. PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI – korzyści płynące z muzyki, wspierające procesy rozwojowe dziecka

Zajęcia kierowane są dla dzieci, których rodzice chcą zatroszczyć się o profilaktykę zdrowia psychicznego dziecka, a także okazać mu rozwojowe wsparcie. Zajęcia mają charakter terapeutyczny i edukacyjny.

Granie na instrumentach pobudza rozwój umiejętności motorycznych. Muzyka pomaga w rozwoju pamięci i wspiera proces uczenia się. Pozwala doświadczać różnych emocji i uczy je wyrażać. Prawidłowy oddech jest nieodłącznym elementem śpiewu, ale także nieocenionym wsparciem dla układu nerwowego.

Te i wiele innych korzyści, uczestnicy będą mogli czerpać na naszych zajęciach. Zajęcia będą organizowane w trzech grupach 5-6 osobowych i są adresowane do dzieci w wieku:

1 Grupa: 4-5 lat; w godzinach: 9:30-10:40.

   W programie: muzykoterapia, zajęcia ze śpiewu, praca z emocjami, zabawa muzyką, umuzykalnienie. 

2 Grupa: 6-7 lat; w godzinach: 10:45-11:55.

  W programie: muzykoterapia, zajęcia ze śpiewu, praca z emocjami, zabawa muzyką, umuzykalnienie, praca nad oddechem.

3 Grupa: 8-9 lat; w godzinach: 12:10 – 13:20

  W programie: muzykoterapia, zajęcia ze śpiewu, praca z emocjami, zabawa muzyką, umuzykalnienie, praca nad oddechem, emisja głosu.

Cykl zajęć obejmuje trzy spotkania, prawdopodobnie raz w miesiącu. Termin rozpoczęcia zajęć będzie podany po skompletowaniu  grup.

Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka EUREKA, w Białymstoku na ul. Wesołej 17/1

Opłata za zajęcia obejmuje cykl trzech spotkań i wynosi 300 zł od każdego dziecka. Opłata jest przyjmowana przed rozpoczęciem zajęć.  


II. Zajęcia grupowe dla dzieci o charakterze   Treningu Umiejętności Społecznych

PORADNIA

 

Rejestracja: osobista lub telefoniczna


 poniedziałek, wtorek, piątek: godz. 12.00- 16.00

środa, czwartek: godz. 12.00-20.00

tel.kom. +48 533 544 633

Poradnia jest objęta kontraktem z NFZ.

ODZIAŁ DZIENNY

 

1 – Oddział Dzienny zakontraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 18.00 dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. Oddział ma profil terapeutyczny, opiera się na grupowych formach terapii.

2 – Ośrodek Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego finansowany z dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, bezpłatny, przeznaczony dla osób do 18 r.ż. ze stałym meldunkiem w mieście Białystok. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 12.00. Główną działalnością oddziału jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz krótkoterminowe oddziaływania terapeutyczne o charakterze interwencyjnym. Dostępne są również jednorazowe konsultacje psychiatry dziecięcego i psychologa.

© DTP Serwis