> Strona główna


Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych
i emocjonalnych wieku rozwojowego. Oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz różne oddziaływania terapeutyczne w tym :psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, warsztaty dla rodziców, porady psychologiczne.

REJESTRACJA

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
> W celu elektronicznej rejestracji na pierwszą wizytę do Poradni należy podać:
– Imię i nazwisko dziecka
– PESEL dziecka
– Adres: miejscowość, ulica, nr domu
– Numer telefonu do kontaktu
– Adres mailowy do kontaktu
> Powyższe informacje prosimy wysłać na adres: recepcja@eurekapsychiatria.pl

ODDZIAŁ DZIENNY

Godziny pracy Oddziału
> Czynne codziennie od poniedziałku
do piątku

> Rozpoczęliśmy kwalifikacje do grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Początek zajęć planowany jest na 17.06.2013r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z recepcją, tel. 533 544 633

USŁUGI PRYWATNE

Lekarze specjaliści psychiatrii
dzieci i młodzieży:

Agata Węglińska tel. 603 945 251;
Jolanta Minkiewicz tel. 604 444 805; Psycholodzy i psychoterapeuci;
Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD; Treningi Umiejętności Społecznych
.

 

© DTP Serwis