> Strona główna


Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wieku rozwojowego. Oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz różne oddziaływania terapeutyczne w tym: psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, warsztaty dla rodziców, porady psychologiczne.

KONTRAKT Z NFZ obejmuje:

a) Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży

b) Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego w Białymstoku w ramach projektu „Świat ma różne kolory” w ramach współpracy z Fundacją „Oswoić Świat”- finansowany ze środków Urzędu Miasta w Białymstoku, przeznaczony dla osób ze stałym meldunkiem w mieście Białystok

Znalezione obrazy dla zapytania logo wschodzący BIałystok.

USŁUGI PRYWATNE

a) Lekarze specjaliści psychiatrii
dzieci i młodzieży:

– Agata Węglińska tel. 603 945 251,

– Jolanta Minkiewicz tel. 604 444 805.

b) Psycholodzy i psychoterapeuci:

– Anna Klimek (diagnoza)
kontakt z recepcją,

– Aleksander Waś (diagnoza)
tel. 694-335-732,

– Izabela Malarek (diagnoza i terapia)
tel.502-710-320,

– Emilia Podgórska (diagnoza i terapia)
tel.698-443-334,

– Agnieszka Kulesza (terapia młodzieży)
tel 605-347-569

– Bartosz Zdziech (terapia)
tel. 504-668-432

– Ewa Szuma (terapia)
tel.691-130-491

– Joanna Krasowska (terapia)
tel. 513-744-973

– Jolanta Bąbczyńska (terapia)
tel. 509-109-663

 

 

 

© DTP Serwis