> Strona główna

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wieku rozwojowego. Oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz różne oddziaływania terapeutyczne w tym: psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, warsztaty dla rodziców, porady psychologiczne.

         KONTRAKT Z NFZ obejmuje:

a) Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

b) Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Objęty finansowaniem przez Urząd Miejski w Białymstoku na lata 2022-2024 w ramach projektu „Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznegow mieście Białystok”  w współpracy z Fundacją „Oswoić Świat”.

USŁUGI PRYWATNE

Lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży:

– Agata Węglińska
– tel. 603 945 251,

– Jolanta Minkiewicz
– tel. 604 444 805.

Psycholodzy i psychoterapeuci:

– Irena Makarewicz-Owieczko (terapia)
   kontakt z recepcją,

– Ewa Szuma (terapia)
   kontakt z recepcją,

– Jolanta Bąbczyńska (terapia)
   kontakt z recepcją,

© DTP Serwis